Funü zazhi
Issue
No. 008 (31 July, 1916)
Page: 010 (172 total)

Image

山陰胡王詠緗之玉照 Photograph of Wang Yongxiang at Shan yin hu

王詠緗 Wang Yongxiang (mentioned in caption),