Funü zazhi
Issue
No. 002 (01 February, 1928)
Page: 087 (154 total)

Image
伏勝授書(馬錦江繪) - Fu Sheng teaching (Ma Jinjiang painting)